Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálně)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Anděl
Na Knížecí, Praha 5, 150 00Etiopské hovory s Bohem

Máme po Velikonocích. Je po svátku, který si my v Čechách povětšinou užíváme jako veselý mrskut provázený výskotem děvčat, či jako pánský úprk za štamprličkou. Případně - u menších hochů - jako závod o co největší vykoledovaný počet malovaných vajec. Málokdo si v naší světské společnosti při něm vzpomene, že Velikonoce jsou také - či možná, že jsou hlavně - svátkem Vzkříšení Krista. A přece jsou místa, kde Velikonoce patří mezi největší a nejprožívanější náboženské svátky. Místa, kde se v ty dny úpěnlivě hovoří s Bohem. Tedy přesněji, jsou místa, kde lidé se ještě stále vzpínají k Bohu s čistotou duše a Velikonoce jsou jen vyvrcholením této spjatosti. Etiopie je takovouto zemí. Černí křesťané v hloubi Afriky. Jejich Velikonoce, také křesťanské, pro tuto zemi skončily teprve nedávno. Za ten posun proti našemu kalendáři může africké bezčasí.

„Pane, kupte si prosím křížek,“ škemrá umolousaná maličká dívenka Gabra, jejíž jméno tady v Etiopii znamená Dar, a tahá mne usilovně za rukáv. Rodiče jí to jméno dali, protože děti jsou zde vskutku požehnáním a nadějí pro své rodiče. Předpokládá se, že děti budou své rodiče v stáří živit, a tak platí, že čím víc dětí, tím větší naděje na stáří. Starobní politika státu tu téměř neexistuje a vše zůstává na bedrech rodiny. „Sire, sire, pojďte za mnou, zavedu vás k chrámu, znám ta nejlepší místa na focení,“ doráží Kelile - Ochránce. Má šaty samou díru a běží úplně bosky. Na vedlejší cestě, ze které sbíhá za mnou, se to jen hemží ostrými kameny. Pro mne, zjemnělého Evropana, by ten běh byla okamžitá smrt, jeho nohy ztvrdlé každodenním během si toho ani nepovšimnou. Kolem mne je v tu ránu dětí jako smetí. Etiopie zaujímá v porodnosti neuvěřitelné deváté místo na světě. Děti jsou tu všude. Ať jste v Etiopii kdekoli, okamžitě se kolem vás sesypou.. I když jsou prašné cesty, které tu honosně označují za silnice, na první pohled úplně vylidněné, objeví se děti při jakékoli zastávce v mžiku u auta. Jako by žily podél nich pod kameny. Přibíhají bosé, nedbají kamení a skáčou jako kamzíci. Dětí jako smetí, to přísloví se k nám asi muselo přivézt z dávné Habeše, jak se Etiopie dříve nazývala.

 

Procházím se po kamenné silnici uprostřed Lalibely, duchovního centra etiopského křesťanství. Vedle mne jako černá labuť pluje ebenový poklad a neustále po žensku švitoří. Ne, nevymýšlím si. Assefa je opravdu nádherná, ale to tady v této zemi není žádný div. Tady ty krasavice z Esquire a Maxima rostou snad v každé zahrádce. Chtěla jet za každou cenu se mnou, i když jsem jí – díky mým pár dolárkům - mohl nabídnout jen nocleh, dopravu a toho pár jídla, co budu jíst já sám. Přesto na to okamžitě kývla. Je zdravotní sestrou v nemocnici v muslimském Hararu a možnost dostat se do křesťanské Lalibely byla pro ni splněným snem. Divoké ceny ropy zamávaly s celým světem a zejména v chudé Etiopii odřízly lidi od možnosti cestovat. Ne, že by snad cestovali předtím, ale teď, když ceny za autobus stouply o polovinu, se už nepodívají vůbec nikam. Assefa je neskutečně bezprostřední, milá holka. Se samozřejmostí sobě vlastní si ke mně ihned přisedla v buse, když jela od své rodiny, kterou mohla navštívit teprve po dvou letech. Mluví anglicky, jak se naučila v misijní škole, a jak jsem později pochopil, byla šťastná, že si na povídání ulovila svého „faranji“, jak tu říkají cizincům. Má úžasné, dlouhé, štíhlé prsty, růžové dlaně jako opička a nádherné svítivé oči. Co si ona myslí o tom medvědovi, co si ji tak okouzleně prohlíží, si netroufám pomyslet. Myslím, že je dobré žít v nevědomosti.

 

Lalibela na první pohled vypadá jako každé jiné městečko v tomto koutě Afriky.  Je obklopená krásnými horami, všude panuje ruch a zmatek. Prostě Etiopie. Při letmém zkoumání snad jen překvapí hlavní silnice, která se vine městečkem a je vyskládaná z kočičích hlav. V Etiopii je takováto cesta neuvěřitelnou vzácností, obvyklé jsou naopak cesty jen vyježděné, prašné. Vždyť i hlavní tah z hlavního města Addis Abeby sem do Lalibely byl ještě loni toliko utemovaným mlatem, po kterém se ze strany na stranu kolébaly náklaďáky a místní autobusy zabalené do nedýchatelného prachu. Teprve vloni a letos do té hrůzné cesty, která se každý rok v období dešťů stávala zcela nesjízdnou, kde až po nápravy tonuly auťáky s potravinami, vběhly těžké čínské stroje a neskutečnou rychlostí začaly alespoň tento kout země přibližovat civilizaci. Ambiciózní plán vlády chce do tří let pokrýt všechny hlavní silnice asfaltem. Pro porovnání jen uvažte, že ještě před pěti lety tu byla asfaltová jen jediná silnice – ta mezi Addis Abebou a Hararem. Pouhých 300 kilometrů asfaltu v zemi, která je rozlohou pětkrát větší než Británie. Mě to ale teď trošku sobecky mrzí. Nebylo nic báječnějšího, než při tom natřásání zlehka padat k nohám své Assefy. Ostatně i pro Assefu ta jízda nebyla snadná. Raději jsem ji musel celou cestu pevně držet.

 

Zdání obyčejnosti u Lalibely klame. Hluboce klame. Pod obyčejným štěbetáním žen, pokřikováním dětí a rozvážným postáváním mužů obchodníků tepe zdejší každodenní mše. To nabízení křížů dětmi není jen touha vyrazit z „faranjiho“ nějaký ten peníz, ale kdesi hluboko vevnitř obyčejná radost podarovat tím nejcennějším, co mohu sám nabídnout, a zároveň i tím vlastně nejprostším. Maličká Gabra mne křížkem z kamene, opracovaném primitivní technikou, nakonec  obdarovává. Prý pro štěstí. Nechce nic, vždyť ho udělala sama. Stydím se, že já na oplátku nemám nic, co bych ji mohl dát. Nakonec ji věnuji jedno plato acylpyrinů. Těch pár tabletek, které doma ani nevnímáme, je pro ni zázrakem. Assefa jí pečlivě vysvětluje, na co jsou léky dobré, a je vidět, jak je ten špunt šťastný. Schovávám si křížek od Gabry pečlivě do kapsy, abych hned dostal za uši. Lalibela je hlavní město křesťanské duchovnosti. Assefa mi jemně bere kříž z rukou a vkládá ho na krk. Máme teď stejný. A máme ho všichni. Každý kolem má nějaký kříž na těle. Za zatáčkou se otevírá vchod do lalibelských chrámů. Assefa mne, slepého protože oslněného, vede do světa zázraků.

 

Podle pověsti, zapsané snad ve všech knihách, byl jeden z lalibelských chrámů postaven během jediné noci anděly. Myslím, že je to dávný historický omyl. Všechny zdejší chrámy stavěli andělé. Jsou místa pro věřící a místa pro modlitbu. Lalibela stojí výš. Je místem pro kontemplaci. Znám chrámy hrdě gotikou vztyčené k nebi, znám naparáděné blyštivé chrámy barokní s buclatými tvářičkami, znám velkolepé buddhistické sochy obrovských rozměrů ukryté v jeskyních. Toto je něco jiného. Jsou to chrámy zapuštěné pod úroveň země. Vytesané do tvrdého skalního masivu tak, aby jejich střecha nepřesahovala okolní povrch. Obrovský komplex chrámů, který tu stojí odnepaměti, od počátků křesťanství. Hrdé stavby symbolizující pevnost a mocnost víry zdejších lidí. Je to zhmotnělý Starý zákon nejen pro tu starodávnou hmotu, jež na mne padá, ale i díky místním, kteří se zde modlí. Je čas jejich Velikonoc a oni si sem, do místa své víry, přicházejí pro své odpovědi a svá požehnání. Je fascinující pozorovat, jak hluboce svoji víru prožívají. Slovo pozorovat je ale slovo neuctivé. Stydím se za něj, protože v něm cítím slabounký úsměšek věnovaný sběrateli motýlů, který zkoumá motýlí křídla lupou. Moji Lalibelané nejsou motýli k pozorování. Jsou to denní i noční motýli rozprostírající svá křídla a napínající svoji duši až tam nahoru, k Bohu. Jejich víra je tu, v těch starobylých chrámech, tak hmatatelná, že se za svoje bezbožství nekonečně stydím. A protože jejich víra lze vzít do rukou, tak jim ji i závidím. Závidím jim ten jejich pevný bod, kolem kterého uspořádávají svůj svět. Assefa se ke mně zpočátku tiskne, cítím její napnuté křivky na svém těle a její vzrušený dech. Po chvíli se odpoutává od světa i ona, a jen do klubíčka smotaná, bezbranná a zároveň tak silná, si odříkává své modlitby. Je předvečer Vzkříšení Krista. Vrcholí měsíční půst, zde tak pečlivě dodržovaný. Nejočekávanější událost, zítřek, začíná ranní mší.

 

Jsou čtyři hodiny ráno. Z chrámu do pokoje doléhají zvláštní hluboké zpěvy. Je ještě těžká noc plná očekávání. Hvězdy vedle mne ve stínech na tenkém prostěradle vykreslují Assefiny křivky a cítím její dech šťastného, spokojeného dítěte. Její vlasy jsou na omak tvrdé jako žíně. Mám nutkání ji pohladit a nasát její vůni. Pokládám jí k hlavě džbán s vodou a opět vyrážím k chrámu. Nádvoří před největším chrámem je plné věřících. Je nejslavnostnější den roku, všichni jsou oblečení v bílých hábitech. Přes časnou hodinu jsou chrámy plné. Liturgické zpěvy zpívané sbory kněžích se zarývají do duše a opět jako včera mne unášejí do dalekých časů počátků, kdy byl čas ještě se zabývat sebou a světem kolem nás. Přišel jsem snad pozdě? Obřad, zpěvy, čtení z Písma však trvá ještě další čtyři hodiny. Chrám připomíná starozákonní výjevy známé z obrazů. Schoulené postavy, uzlíčky, odříkávají v strnulosti svoji modlitbu. Jestli Bůh existuje, pak se prochází mezi těmito lidmi. Tichý zástup se pomalu posunuje a dotýká se svého vyobrazeného svatého. Velikonoční bubny procházejí mezi jednotlivými kostely spolu kněžími a zástupy věřících. Všude je hmatatelně cítit oslava tohoto dne. S prvními paprsky slunce za mnou přibíhá i Assefa. Naštěstí namísto omluv mi prostě na ústech přistane ten nejkrásnější dárek. Její polibek.

 

Jdeme spolu na oběd. Poslední bezmasé jídlo. Fasting food, postní jídlo. Vařená zelenina, desítky druhů, podávaná se zvláštní kyselou plackou, injerou, nad kterou se české jazýčky tak ohrnují. No, nevím, mně chutná, navíc v tento úžasný den bych si pošmáknul i na skelné vatě. Zapíjíme to pivem svatého Jiří, protože je to vlastně české pivo, z pivovaru, který byl postaven zlatými českými ručičkami. Assefa se směje mé neobratnosti, protože tady se jí rukama, a injera je jako had. Já se směji jí, protože už po druhém pivu má zvlhé a orosené oči. Je nádherný den a máme teď až do večerní mše spoustu času se věnovat jen sami sobě.

 

Večerní mše je vyvrcholením celého postního měsíce. Dorazil na ni pop z Axumu, místa, kde se ukrývá slavná Archa úmluvy. Lalibelské chrámy i prostranství před nimi jsou nabité k prasknutí. Každý drží v ruce svíčku, já jako faranji mohu držet svoji ebenovou krasavici. Není k hnutí. Zabodávám jednu nohu stativu do země a to je jediný centimetr plochy, kde se dnes budu moci zdržovat. Tiskneme se na sebe, vnímám její teplo a vůni její kůže. Přitisknutá ke mně, rozráží mé myšlenky dychtivým tlukotem svého srdce. Hebké kočičí prsty, které se mne dotýkají, vypalují znamení do mého těla. Všude kolem bzučí modlitby, atmosféra je ztěžklá tou nekonečnou blízkostí Boha. Kněží v barevných rouších zpěvným hlasem čtou poselství Bible. Dunění bubnů a zvláštní řehtačky vybičovávají atmosféru a volání těch tisíců vzhůru vytváří žebřík, po kterém i já mohu dojít do nebe. Lidé kolem mne se ani nepohnou, zahaleni v tradiční etiopské oblečení, které se tu nazývá habesha kemis, a které jim dodává ve zdejších prostorech neuvěřitelnou éteričnost a duchovnost. A najednou se kolem mne rozsvítí miliony svíček. Jejich plamen ozáří dívčí obličeje zahalené v bílé šály a i já se v tu chvíli stanu součástí Bible. Nádherné tváře žen okolo mne zavádí do jeruzalémského chrámu. Slyším ten starý mariánský biblický příběh. Co ta žena udělala pro Ježíše? Umyla nohy slzami, utřela je do vlasů a vylila vzácný parfém na jeho hlavu. Co na to Ježíš? Odpustil jí hříchy. Myslím, a cítím, že to viděli i všichni kolem. V tu chvíli Bůh sestoupil do našeho chrámu.

 

Rozcházíme se. Jdeme na pokoj, Etiopané se rozprchávají do svých prostinkých tukulů. Půst skončil, nastávají orgie masa. Nakoupené slepice, kozy a ovce padají pod zářezy nožů. Nocí se ozývá kvičení porážené zvěře. Vzplály první hranice, všude se ozývá muzika, tančí se. Život běží dál podle již staletí neměnných tradic. Jsem šťastný, že tento ráj turisté ještě neobjevili. Assefa a její drobná vypnutá prsa tak zůstávají ukryty jen pro mne.


Komentáře

RE:caiyuan Reagovat
chenlixiang Reagovat
juliannasgifts Reagovat
gogreengoddess Reagovat
kulusafari Reagovat
nike free run 5.0 womens black and white Reagovat
thelow Reagovat
asics onitsuka tiger mexico 66 purple grey Reagovat
nike air presto green Reagovat
nike air max 2017 multiple colorways Reagovat
newmexicolockingsystems Reagovat
mens nike free flyknit 5.0 all purple Reagovat
air jordan retro 4 pink Reagovat
nike lebron soldier 10 yellow sky blue Reagovat
air jordan retro 1 bred royal blue Reagovat
nike air speed turf max for sale Reagovat
mens salomon speed cross 3 orange grey Reagovat
mens nike air max 2015 all blue Reagovat
nike free 3.0 strap Reagovat
responsibleevent Reagovat
tenis nike shox tl3 Reagovat
quantum-cctv Reagovat
nike air max bw womens white gold Reagovat
micheleboy Reagovat
mens asics gel noosa tri 8 red grey Reagovat
oconfessionario Reagovat
nike lunarglide 8 silver yellow Reagovat
nike air max 90 2013 knitting all pink womens shoes Reagovat
nike dunk sky hi cargo khaki Reagovat
rohiniprop Reagovat
nike lunarglide 8 white gold Reagovat
mizuno wave prophecy green silver Reagovat
nike roshe run jade stone river rock white jade stone Reagovat
nike air presto pink red Reagovat
nike kobe 8 details Reagovat
nike air force 1 snow boots Reagovat
lynseygrey Reagovat
RE:caiyuan Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
texasfajitacooker Reagovat
noreply-satelliteav Reagovat
sunglasses-polarized Reagovat
level11corp Reagovat
mens nike lunarglide 7 flash Reagovat
manifest-o Reagovat
lapbandvideo Reagovat
northernkentuckydentalimplants Reagovat
nike air max ltd cool grey Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
jianbin0928 Reagovat
truewestpaints Reagovat
lime green nike free run 5.0 Reagovat
air jordan retro 1 bred royal blue Reagovat
adidas crazylight boost orange Reagovat
plasticcallingcards Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
jianbin0928 Reagovat
spifferoni Reagovat
ezkeysoundtracks Reagovat
totalwellnessmanagement Reagovat
lainsurancedenver Reagovat
nike hyperdunk 2015 green Reagovat
wsqpsych Reagovat
internationalist wolf grey team orange cl grey von nike sportswear Reagovat
mens nike cortez blue gold Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
liuchunkai Reagovat
chenyingying Reagovat
HASSAN Reagovat
natureissacred Reagovat
skarykids Reagovat
remotesystemssolutions Reagovat
roundhillrd Reagovat
yueqin Reagovat
chenlina Reagovat
nekotravel Reagovat
prettyhairtoys Reagovat
jianbin0928 Reagovat
womenssuccessgroup Reagovat
thecoachingjunction Reagovat
custom nike cortez leather Reagovat
jianbin0928 Reagovat
petcareinrva Reagovat
mangonline Reagovat
today-cncs Reagovat
pjdengineering Reagovat
purchasetweets Reagovat
yeezy 950 boost black womens Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
stisstv Reagovat
curry 2 white Reagovat
nike hyperdunk 2015 flyknit purple green Reagovat
mens asics gel noosa tri 8 yellow Reagovat
nike air max tavas ltr maroon Reagovat
aa Reagovat
chenminghui Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
sellpokerstarsw Reagovat
olivecryptosystems Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
mariedudu Reagovat
marylandmalinois Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
nealadamsfurniture Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
nicoleporter Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
upsproutskidsclub Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
شركة الكمال Reagovat
jianbin0928 Reagovat
chenyingying Reagovat
scoanlondon Reagovat
Google Reagovat
20180109caihuali Reagovat
white nike air max black tick Reagovat
xiaoou Reagovat
vivek Reagovat
liuchunkai Reagovat
chicagolandgmc Reagovat
netcampaigner Reagovat
mens asics gel quantum 360 gold Reagovat
nike air force 1 high 07 lv8 wb Reagovat
moebelzubehoer Reagovat
womens nike free run 4.0 v3 all black Reagovat
lisashops Reagovat
chenyingying Reagovat
hzx Reagovat
liuchunkai Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
u-w-w Reagovat
jaxbankruptcylawyer Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
pimpmybug Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
chenlina Reagovat
phillyplace Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
jianbin0928 Reagovat
latinfitnessonline Reagovat
chenyingying Reagovat
wasssell Reagovat
liuchunkai Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
RE:caiyuan Reagovat
jianbin0928 Reagovat
chenlixiang Reagovat
mistymornllamas Reagovat
polo2016 Reagovat
musamobile Reagovat
nike air max 97 blue Reagovat
mens nike shox current white black Reagovat
nike air force 1 velvet Reagovat
nike lebron witness yellow red Reagovat
leilei3915 Reagovat
thepersonaldevelopmentninja Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
youngmogulinc Reagovat
asterbespoke Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
parisoftheplainscocktails Reagovat
MOHD.KHALIL Reagovat
wanglili Reagovat
شركة الكمال Reagovat
patisserie-casabieille Reagovat
kleintechnologygroup Reagovat
Google Reagovat
vivek Reagovat
chenlina Reagovat
jianbin0928 Reagovat
paulamartinrealestate Reagovat
thriftseeker Reagovat
rhtdesignandconstructioninc Reagovat
salishanrentals Reagovat
chenyingying Reagovat
kyrie irving 1 nike id Reagovat
chenyingying Reagovat
roysgiftshop Reagovat
theevillesportscorp Reagovat
ebonheart Reagovat
langloisphoto Reagovat
chenyingying Reagovat
michiganhauntassociation Reagovat
chenyingying Reagovat
seligplumbing Reagovat
adidas originals predator og Reagovat
adidas crazylight boost yellow black Reagovat
nike free socfly Reagovat
reebok classic leather black white Reagovat
air jordan eclipse red grey Reagovat
chenyingying Reagovat
nike air force 1 low elite all star Reagovat
chenyingying Reagovat
nike air foamposite asteroid Reagovat
nike air griffey max gd ii black varsity red Reagovat
chenyingying Reagovat
joehoughtonphotography Reagovat
phoenix-itllc Reagovat
air max 90 pure red Reagovat
chenyingying Reagovat
chenyingying Reagovat
wordpresssitebuilder Reagovat
zeinakortbawi Reagovat
phoenixbmwmini Reagovat
liuchunkai Reagovat
leilei3915 Reagovat
womens nike internationalist gold green Reagovat
chenyingying Reagovat
chenyingying Reagovat
rattan4you Reagovat
chenyingying Reagovat
chenyingying Reagovat
stashanything Reagovat
aa Reagovat
takerootcolorado Reagovat
wanglili Reagovat
nike shox black mesh Reagovat
chenlixiang Reagovat
recyclagegaspe Reagovat
akcachebox Reagovat
nike air max one Reagovat
nike air presto navy Reagovat
realestateinvestingtrust Reagovat
loock-hotels Reagovat
chenyingying Reagovat
cdortchlcsw Reagovat
nashvillerealestateexpert Reagovat
thebusinessjoyologist Reagovat
unclenagyshouse Reagovat
chenyingying Reagovat
achetezle Reagovat
sunmultiboard Reagovat
womens nike air max 95 orange grey Reagovat
chenyingying Reagovat
chenyingying Reagovat
chenyingying Reagovat
chenyingying Reagovat
swisspartner Reagovat
polo2016 Reagovat
pastorsfornc Reagovat
asjdkklasdj Reagovat
puzzlefolk Reagovat
chenlina Reagovat
chenlina Reagovat
tplai Reagovat
chenlina Reagovat
thefrankjonescenter Reagovat
chenlina Reagovat
prmiseattle Reagovat
theevillesportscorp Reagovat
chenlina Reagovat
cc Reagovat
chenyingying Reagovat
leilei3915 Reagovat
CC Reagovat
lucentws Reagovat
lecomplexeculturel Reagovat
mariotonifactoring Reagovat
adidas superstar purple Reagovat
neue-wirtschaft Reagovat
nike dunk sky hi cargo khaki Reagovat
CC Reagovat
CC Reagovat
night15 Reagovat
nike air max 95 white Reagovat
nike jordan future marina militare Reagovat
lumenestudio Reagovat
jianbin0928 Reagovat
vitamin-cca Reagovat
jianbin0928 Reagovat
wpkonnect Reagovat
boxnut Reagovat
jianbinQ Reagovat
jianbin0928 Reagovat
jianbin0928 Reagovat
cityandstate Reagovat
vrtxmg Reagovat
jianbin0928 Reagovat
jianbin0928 Reagovat
amarec Reagovat
outatimegames Reagovat
jianbin0928 Reagovat
whatmakesyouwonder Reagovat
sehome-pvcpanels Reagovat
cantosgregorianos Reagovat
littlebeastees Reagovat
jianbin0928 Reagovat
Andada Reagovat
workfitwellness Reagovat
joktube Reagovat
jianbin0928 Reagovat
reedwashbonracing Reagovat
jianbin0928 Reagovat
jianbin0928 Reagovat
cfassef Reagovat
picturewhite Reagovat
pranacycles Reagovat
longhornsedan Reagovat
raskrasimvse Reagovat
xukaimin Reagovat
coopgreece Reagovat
wq Reagovat
WQ Reagovat
maubyallnatural Reagovat
http://www.uggbootsau.us.com Reagovat
chakwaini Reagovat
leilei3915 Reagovat
xiaoou Reagovat
chenlixiang Reagovat
chenlixiang Reagovat
souduresthyacinthe Reagovat
chenlixiang Reagovat
chenlixiang Reagovat
tigerdog Reagovat
Transmoving Pacers and Movers Reagovat
Andada Reagovat
Andada Reagovat
Andada Reagovat
landmarktreeandlawn Reagovat
Andada Reagovat
aa Reagovat
nike air presto low utility black Reagovat
nike air max white foot locker Reagovat
mens nike flyknit racer gold red Reagovat
leilei3915 Reagovat
chenlixiang Reagovat
leilei3915 Reagovat
trainsmarternotharder Reagovat
tanzen-und-gesundheit Reagovat
justgoodsafaris Reagovat
st-nicholasschool Reagovat
rcasmeetings Reagovat
eurotiivi Reagovat
kuechenfolie Reagovat
photosbystina Reagovat
xpulsion Reagovat
woodstocknyrealtor Reagovat
wasssell Reagovat
wasssell Reagovat
wasssell Reagovat
studio-kosmetologii Reagovat
coastalchiro Reagovat
rex-effect Reagovat
zeytinbutikotel Reagovat
photosvideosaeriennes Reagovat
bienvenulife Reagovat
atlantareels Reagovat
trademarklady Reagovat
menosco2 Reagovat
worldpressmachines Reagovat
qspera Reagovat
staygraphic Reagovat
nynutrimost Reagovat
tpckorea Reagovat
recommendedagencyguide Reagovat
la-revue-automobile Reagovat
thevacuumfloorshq Reagovat
kempoacademy Reagovat
thetwocentchick Reagovat
teamforcare Reagovat
satinktegels Reagovat
sellwithbtg Reagovat
newhomemichael Reagovat
linkhoster Reagovat
voyages-thailande Reagovat
teamnorthrop Reagovat
michellewhittenberg Reagovat
tagorlando Reagovat
myopenmortgage Reagovat
wpcdecking Reagovat
noslumleftbehind Reagovat
peoplecarefamily Reagovat
ayurwell108 Reagovat
scoanlondon Reagovat
boudoirbyella Reagovat
theresidenceglasgow Reagovat
blackstudios Reagovat
dmclaren Reagovat
midtowninsurancegroup Reagovat
olchoweckiteam Reagovat
plcclivonia Reagovat
mutelgermany Reagovat
top-datenschutzbeauftragter Reagovat
azweimrescue Reagovat
solarenergyforever Reagovat
sprpalawan Reagovat
yueqin Reagovat
adidas superstar 80s metal toe gold foil Reagovat
Brother Customer Service Number +18333340433 Reagovat
yueqin Reagovat
yueqin Reagovat
kfzanzeiger Reagovat
landaufordlincoln Reagovat
cartelpictures Reagovat
kidshalloweenfundraiser Reagovat
nashvillerealestateexpert Reagovat
precededu Reagovat
air jordan reveal black green Reagovat
jordan 31 alle star Reagovat
nike blazer low vintage Reagovat
philspadychrysler Reagovat
wasssell Reagovat
wasssell Reagovat
nike roshe grey pink tick Reagovat
nike air max 90 winter premium Reagovat
nike lunar gato 2 Reagovat
shopjillmakes Reagovat
nike air max 2017 womens grey orange Reagovat
pmfinnland Reagovat
physiofirstcentre Reagovat
nike air max zero black dark grey Reagovat
socialmediadurban Reagovat
adidas stan smith orange grey Reagovat
studentstoreonline Reagovat
nike dunk high true id Reagovat
nike shox tl1 blue Reagovat
nike air max 90 air attack pack denim Reagovat
les-maisons-ecologiques Reagovat
praythisway Reagovat
prosper-nw Reagovat
parcsaintcharleshotel Reagovat
nike air max 2017 gold black Reagovat
nike air max 97 blue Reagovat
nike lunar air force 1 silver Reagovat
justjammerz Reagovat
nike kobe 11 green blue Reagovat
organizedplaygroups Reagovat
midlothianpt Reagovat
buty nike air max 1 gs all white Reagovat
nike shox avenue white blue Reagovat
nike air max ltd gray red black white Reagovat
nike huarache ultra yellow Reagovat
latexgraphicstudio Reagovat
knshoo Reagovat
unitedstatesobituary Reagovat
stemtodayk12 Reagovat
readingberksduilawyer Reagovat
nj-hair-extensions Reagovat
nike free inspired golf shoes Reagovat
nike free trainer 5.0 volt hyper blue Reagovat
uglyfru Reagovat
tcodehelp Reagovat
lasalledemusique Reagovat
nike air force 1 iridescent id option Reagovat
wanglili Reagovat
nike tanjun hot rosado wtodas Reagovat
nike dunk purple red Reagovat
northernkentuckydentalimplants Reagovat
nike kyrie irving 1 shoes Reagovat
nike internationalist premium leather Reagovat
air jordan retro 4 pink Reagovat
si-slim Reagovat
carolermurray Reagovat
theosagape Reagovat
chenyingying Reagovat
chenyingying Reagovat
leilei3915 Reagovat
chenyingying Reagovat
chenyingying Reagovat
chenyingying Reagovat
chenyingying Reagovat
tithebodyguard Reagovat
nike shox womens navina Reagovat
mlifeproducts Reagovat
aa Reagovat
aa Reagovat
myfloridastonecrab Reagovat
ELASMR Reagovat
fishcubed Reagovat
pl-el Reagovat
adidas superstar kids silver Reagovat
wesellfountainhills Reagovat
Transmoving Pacers and Movers Reagovat
Transmoving Pacers and Movers Reagovat
Transmoving Pacers and Movers Reagovat
air jordan 4 oreo Reagovat
ecolightsolutions Reagovat
whiteharttrudoxhill Reagovat
leilei3915 Reagovat
webmajiklive Reagovat
nike shox glitter kicks Reagovat
air jordan retro 6 golf Reagovat
xiaoou Reagovat
moonwalkrentalsinhouston Reagovat
nike air max 90 yellow black Reagovat
nike shox turbo womens Reagovat
air max zero edition limitĂŠe Reagovat
nike internationalist green silver Reagovat
Transmoving Pacers and Movers Reagovat
twostorygames Reagovat
leilei3915 Reagovat
leilei3915 Reagovat
leilei3915 Reagovat
leilei3915 Reagovat
shopmotorcycleonlinestore Reagovat
neue-wirtschaft Reagovat
miconestaffing Reagovat
miconestaffing Reagovat
liteheal Reagovat
nike blazer mid black and pink Reagovat
gozneylabs Reagovat
youth-panel Reagovat
rastiyenhdpe Reagovat
aa Reagovat
katportrait Reagovat
myspaceprojects Reagovat
nike air force 1 mid urban haze Reagovat
summitcapusa Reagovat
thedesertlighthouse Reagovat
air max 97 oro bullet velocity Reagovat
nike air max thea cargo khaki light green Reagovat
vulkanbims Reagovat
xiuying23 Reagovat
jingting17 Reagovat
nike air jordan 4 undftd Reagovat
womens nike air presto grey red Reagovat
air jordan retro 7 orange green Reagovat
tenis nike shox turbo vi Reagovat
air jordan 1 89 Reagovat
nike air max ltd gray red black white Reagovat
air max 90 denim blue Reagovat
nike air max ltd 3 orange Reagovat
nike lunar force 1 duckboot brown Reagovat
nike air max ltd gray red black white Reagovat
alamedahapkido Reagovat
nike zoom pegasus 33 womens running shoes Reagovat
picticipate Reagovat
nike air max 2017 womens black yellow Reagovat
piratesandheroes Reagovat
nike air max 90 gold blue Reagovat
adidas predator incurza xt sg rugby boot white Reagovat
chenjinyan Reagovat
nike air force 1 high 07 black white wolf grey Reagovat
nike air max plus ice Reagovat
nike free no laces Reagovat
havelove Reagovat
hzx Reagovat
Brother Customer Service Number +18333340433 Reagovat
Brother Customer Service Number +18333340433 Reagovat
Brother Customer Service Number +18333340433 Reagovat
nike internationalist men Reagovat
adidas superstar up zapatos for venta Reagovat
nike air max 95 light taupe Reagovat
photosavvyorganizing Reagovat
Partnerské weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování světem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s duší | Kréta