Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálně)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Anděl
Na Knížecí, Praha 5, 150 00

info@fotovandr.cz

Jak se přihlásit na zájezd a jak jej zaplatit

1. REZERVACE
Místo v zájezdu si můžete zamluvit vyplněním formuláře na našich internetových stránkách, emailem, telefonicky, faxem nebo dopisem. Rezervaci Vám držíme 10 kalendářních dní. Během této lhůty je třeba se na zájezd závazně přihlásit. Pokud je zájezd již skoro vyprodán, nebo skoro plně rezervován a během posledních 40 dní před odjezdem se délka rezervace zkracuje a záleží na dohodě s cestovní kanceláří.

2. PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD A UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY
Na zájezd se lze přihlásit vyplněním a podáním cestovní smlouvy. Formulář cestovní smlouvy   (spolu s Nabídkovým listem k zájezdu a Všeobecnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy ) je k dispozici v naší prodejně, či Vám jej můžeme zaslat poštou. Pokud se pustíte do vyplňování smlouvy sami, zavolejte nám, poradíme Vám, jak smlouvu vyplnit bez chyb.  Dvě podepsané kopie vyplněné cestovní smlouvy podejte v naší prodejně či v prodejně některého z našich smluvních prodejců, nebo je zašlete poštou. Na tentýž zájezd můžete na jednom formuláři přihlásit až 4 osoby. Jestliže zastupujete další zákazníky a cestovní smlouvu uzavíráte jejich jménem, přebíráte zodpovědnost za předání potřebných informací i za dodržení podmínek zaplacení zájezdu. Nezletilým přihlášku podepisuje jejich zákonný zástupce.
CESTOVNÍ SMLOUVU MŮŽEME AKCEPTOVAT POUZE S ÚHRADOU ZÁLOHY NEBO S PŘILOŽENÝM DOKLADEM O JEJÍM ZAPLACENÍ.
Cestovní kancelář přistupuje k cestovní smlouvě vaším zařazením do objednaného zájezdu. Jako doklad vám předáme či zašleme potvrzenou jednu kopii cestovní smlouvy.
 
3. ZÁLOHA
Zároveň s podáním cestovní smlouvy je třeba zaplatit zálohu 30 % z ceny zájezdu, nejvýše pak částku 5.000 Kč na jednu osobu.  Pokud do odjezdu zbývá méně než 40 dnů, platí se plná cena zájezdu hned při uzavření cestovní smlouvy.
 
4. DOPLATEK
Doplatek je třeba uhradit tak, aby cestovní kancelář obdržela úhradu nejpozději 40 dnů před odjezdem. POZOR, pokud od vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje z vaší strany informaci o zrušení vaší účasti na zájezdu, pokud byste tak chtěli učinit.
 
5. LETENKY A SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
Tyto služby jsou volitelné, můžete si je případně zajistit i sami. Pokud si  v objednávce zprostředkování  koupě letenek či dalších doplňkových služeb objednáte jejich zajištění, je třeba i za ně uhradit 30% zálohu a zaplatit je tak, aby cestovní kancelář obdržela doplatek nejpozději 40 dní před odjezdem. Je však nutné, abyste na výzvu letecké společnosti byli připraveni zaplatit doplatek ze letenky obratem, a to kdykoliv po složení zálohy.

6. ZPŮSOB PLACENÍ
Platit můžete:  1) bankovním převodem,  2) vkladem na účet  3) v hotovosti v naší prodejně, či u některého z našich prodejců
v případě platbě převodem či složením na konto použijte prosím následující údaje
číslo účtu :  428845-071 / 0100
variabilní symbol  :  555
specifický symbol :  prvních šest čísel vašeho rodného čísla
 
SLEVY……………… ……….
 
1. SLEVA ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ - 1 % ZA KAŽDÝ CELÝ MĚSÍC,
o který se hlásíte dříve, nejméně však 90 dní před odjezdem (sleva 3 %). Podmínkou je podání závazné přihlášky a zaplacení zálohy, přičemž rozhodným datem je den připsání zálohy na náš účet. Maximální výše slevy činí 5%.

2. SLEVA PRO STUDENTY, UČITELE A SENIORY - 2 %
Dokládá se průkazy ISIC / ITIC, resp. dosažením věku 65 let do dne odjezdu zájezdu.

3. SKUPINOVÁ SLEVA - OD 3 %
Týká se skupin od 5 osob výše a stanovuje se dohodou v závislosti na počtu osob.
 
4. SLEVA PRO FOTOMANIAKY, NEBOLI TAKÉ VĚRNOSTNÍ SLEVA – 5 %
Sleva pro ty, kteří si focení s námi zamilovali, a vyrážejí s námi na zájezd již podruhé, potřetí ….

PRAVIDLA PRO VÝPOČET SLEV
1) Slevy se počítají ze základní ceny zájezdu, nepočítají se z cen doplňkových služeb a letenek.
2) Slevy lze kumulovat


PRAVIDLA FOTOVANDRů………… ……….

FotoVandry jsou cesty za světlem, za pořízením zajímavých záběrů. Proto zpoždění, změny nebo nedodržení programu způsobené zastávkami pro focení jsou obvyklé a tolerovány. Dobré světlo a panoramata mají přednost před obvyklými zastávkami „na cigaretku“, je nutné být připraven, že se může stát, že účastník bude přehlasován a bude zvoleno ubytování ve výrazně horší kvalitě než byl původní předpoklad, jen aby se například nepropáslo podvečerní měkké světlo.

Organizátory výprav jste vy sami. Pokud se např. rozhodnete z důvodu světelných podmínek zůstat někde o den déle nebo místo v apartmánu spát například v horách a čekat na východ slunce, program se mění a zůstává se déle nebo se spí jinde. Podstatné je, že pro změnu programu se rozhodla nadpoloviční většina a odsouhlasila si i úhradu vzniklých vícenákladů. Platí ale i to, že „menší polovina“ automaticky respektuje rozhodnutí většiny.

Každý účastník FotoVandru má právo kdykoli zastavit minibus, pokud se domnívá, že se jedná o dobré místo na fotografii.

Na FotoVandrech není vedoucí zájezdu ani průvodce, jako na klasických zájezdech. Člen ČFFÚ, který se FotoVandru účastní, má úlohu koordinační a odbornou. Jeho úkolem je vás seznámit a naučit základní technická a estetická pravidla pořizování dobrých fotografií a základní pravidla zpracování fotografií v počítači. Účastní se odborného vzájemného hodnocení pořízených fotografií při společných promítáních.


 
DOPORUČENÁ  FOTOVÝBAVA  NA  FOTOVANDRY ……….

Digitální zrcadlovka s výměnnými objektivy a s velkým ohniskovým rozsahem (24mm - 200mm a více). Pokud není k dispozici zrcadlovka s výměnnými objektivy, volte raději přístroj s pevným sklem nebo s 12ti násobným zoomem. Stativ je v krajině samozřejmostí. Rádi bychom večer vaše práce promítali a probrali mezi sebou, proto se raději přikláníme k této technice. Film nechceme nikomu zakazovat, jen se pak ochudíte o diskusi nad vlastní tvorbou. Po cestě nelze filmy zpracovat a vyrobit pozitivy.

Pro záznam odkud přesně byla fotografie pořízena se doporučuje GPS modul umožňující záznam trasy do vlastní paměti s možností exportu do PC. Součástí ceny zájezdu je totiž program Zoner Photo Studio umožňující prostorovou rekonstrukci snímku odkud byl pořízen.

Výše zmíněná technika je pouze doporučená. Pěkné fotografie se dají nafotit i kompakty. Důležité je fotit s tím, co umíte ovládat.

Doporučujeme databanku, kde si můžete prohlížet a ukládat pořízené snímky. Při cestách po Evropě místo databanky doporučujeme notebook (na vlastní nebezpečí), abyste si při cestě mohli na svém notebooku spolu s námi potrénovat zpracování fotografií v programu Zoner Photo Studio, který je součástí každého FotoVandru.

Svoji plánovanou techniku nám prosím sdělte při přihlášení.

V Teplicích dne 1.12.2007
 

ředitel Faranji s.r.o.

Partnerské weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování světem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s duší | Kréta