Informace o zemi
Organizované zájezdy
Fotogalerie Etiopie
Oblíbené trasy a programy (individuálnì)
Komunikujte s námi
Radek Burda fotograf
Kontakt

Faranji s.r.o.

podchod stanice metra Andìl
Na Kní¾ecí, Praha 5, 150 00Na pøání

Chcete se podívat i do jiných míst této èarovné zemì?

Jste partièka kamarádù a chcete se podívat i do jiných míst této obdivuhodné zemì, která zde nemáme uvedena? Láká vás tøeba kráter Wonchi a skvìlý východ a západ slunce nad tímto divem? Láká vás proláklina Danakil, kde pøe¾ijí jen ti nejodvá¾nìj¹í a nejtvrd¹í? Lákají vás lidé kmene Afarù, kteøí jsou proslulí svojí nepøístupnustí a v pøípadì sebemen¹ího ohro¾ení tasí svoji zbraò? Chcete zaorganizovat trek po Bale Mountains, horách, kde je¹tì mù¾ete spatøit vcelku bì¾nì plachou etiopskou li¹ku?


Neváhejte nás kontaktovat. Díky svým mnoholetým cestovatelským zku¹enostem umíme pøipravit FotoVandry pro vás tak, abyste byli maximálnì spokojeni. Máme zku¹enosti s cestováním po celém svìtì, a tak si myslíme, ¾e nás nezaskoèí vùbec nic. ®ádné va¹e pøání. Vyzkou¹ejte to.

Nezvazn objednvka fotozjezdu

Jméno:
Email:
Poèet osob:
Termín:
Poznámka:
Potvrzovací kód:
Partnersk weby: LastMinute dovolená | Dovolená na horách | Vandrování svìtem, fotogalerie | Dovolená Tunisko | Dálky.cz | Fotky s du¹í | Kréta